Silos sluizen en transport voor hondenkoekjes

silos-sluizen-en-transport-voor-hondenkoekjes

Waar aardappelzetmeel voorheen nog via Big-Bag’s de fabriek binnenkwam, zorgt onze installatie met ondermeer vier silo’s, sluizen, pneumatisch én mechanisch transport nu voor de toevoer van deze grondstof voor hondenkoekjes. Een relatie uit groeit enorm, en zorgt er met deze aanschaf en installatie voor dat het dat kan blijven doen. Wij hebben hen begeleid vanaf advies, tot aan engineering en installatie.

 

De Hondensnackfabrikant groeit als kool. En wanneer de afzet van product toeneemt, moet ook de toevoer van grondstoffen hierop afgestemd zijn. Een proces waar wij specialist in zijn.

 

Silo's vullen

Met behulp van onze installatie kunnen grondstoffen bij de fabriek  24 uur per dag worden geleverd in bulkwagens. ’s Nachts worden vrachtwagens gelost met behulp van een vaste blower in het gebouw, om geluidsoverlast te voorkomen. De bulkwagens worden met behulp van een geaarde bulkslang aangesloten op de vulpijp van de silo’s om de bulkwagen leeg te blazen.  De silo’s zijn voorzien van een overvul-beveiliging. Zodra het maximum toelaatbaar niveau is bereikt, wordt de chauffeur gewaarschuwd om te stoppen met vullen. Wanneer de bulkwagen vervolgens is losgekoppeld, wordt het stoffilter gereinigd.

De grondstoffen worden op afroep - met behulp van een vacuümtransport en ontvangsthopper - van de opslagsilo naar de horizontale menger getransporteerd. Na afwegen wordt een recept samengesteld van verschillende ingrediënten.

 

Transportlijn

Alle silo’s hebben een eigen uitdraag systeem in de vorm van een trilbodem om het product te activeren. Tevens zijn ze voorzien van een doseersluis om het product in de transportleiding te doseren en het product met een vacuümtransport naar de hopper boven de menger te brengen.

 

Silo's vullen

Voor het uitdragen van de cellulose uit de andere silo, is er voor een speciaal systeem gekozen. De silo is voorzien van een ronddraaiende schroef die het product naar het centrum van de silo transporteert. Vervolgens transporteert vacuümtransport het product naar de hopper.

 

De doseersluizen zijn aangesloten op frequentieregelaars. Deze zorgen er voor dat er met maximale capaciteit kan worden getransporteerd. Wanneer ca. 90% van de ingestelde hoeveelheid is aangekomen in de weeghopper boven de menger, wordt  het toerental van de sluis teruggebracht.  Zo kan met zeer hoge nauwkeurigheid het laatste beetje product worden toegevoegd aan de weeghopper. Daarna kan het volgende product uit het recept worden opgezogen.