Contact

sales@tbma.com +31 (0)252 37 50 68

pneumatisch lossysteem

Een betere oplossing is om het vaartuig zelf met zo’n installatie uit te rusten. De schepen komen immers overal ter wereld, ook in havens waar het ontbreekt aan een geschikte infrastructuur voor het lossen van cement. Een eigen pneumatisch lossysteem kan al worden geïnstalleerd bij vaartuigen vanaf 2.000 ton, maar is zeker interessant voor cement carriers die tot wel 30.000 ton cement verschepen. De loscapaciteit van de lossystemen kan variëren van 100 tot 1200 ton/uur. Bedrijven zoals Novalgoma, die cement carriers verhuren, laten hun schepen daarom vaak met zo’n installatie uitrusten, zowel bij nieuwbouw als in conversie-projecten. De bijbehorende beladingsbalgen worden door ons ontworpen en geleverd.

Cement carriers

Bij cement carriers wordt de apparatuur voor de pneumatische losinstallatie geplaatst in een machinekamer tussen twee scheepsruimen. In beide ruimen steekt een zuigpijp die op de bodem van het ruim eindigt. In het mondstuk van de zuigpijp is een voorziening aangebracht om de cement te mengen met de lucht, zodat het poeder gemakkelijk naar de transportketels kan worden gezogen. Om de slijtage in de zuigpijp zo beperkt mogelijk te houden, zijn de bochten niet scherper dan 7x de radius van de pijpdiameter en behouden ze op elke plaats de volledige diameter. De lengte en diameter van de zuigpijp bepaalt mede de vereiste vacuümcapaciteit. De trechterhoek van de bodem van het ruim is klein met het oog op een maximale ruimtebenutting. De bodem wordt daarom bij het leegpersen van het ruim via de onderzijde belucht om het materiaal te fluïdiseren. Dit zorgt ervoor dat ook de laatste cement naar het mondstuk van de zuigleiding stroomt.

Transportketels

De transportketels (‘reloader tanks’) in de machinekamer worden beurtelings vol gezogen en leeg geperst. Een vacuümpomp trekt hierbij eerst ketel 1 leeg. Dan opent zich een klep naar de zuigpijp zodat een mengsel van cement en lucht de ketel wordt ingetrokken. De lucht ontsnapt aan de bovenzijde van de ketel via een stoffilter; de cement blijft als gevolg van de zwaartekracht in de ketel achter. De hoeveelheid cement in de ketel wordt bewaakt door een niveaumeter. Zodra ketel 1 vol is, schakelt het systeem diverse kleppen automatisch om, zodat ketel 2 wordt gevuld. Tijdens het vullen van deze ketel wordt ketel 1 met behulp van compressor leeg geperst. Dankzij het beurtelings wisselen van het zuigen en persen op beide ketels wordt een vrijwel continue materiaalstroom gerealiseerd. De cement wordt via een buisleidingsysteem naar een manifold geperst, waar een aansluiting kan worden gemaakt naar een opslagfaciliteit zoals een silo (of een ander scheepsruim). Het is echter ook mogelijk om de cement naar een buffersilo op het scheepsdek te blazen en van daaruit via een eigen beladingsbalg treinwagons of silowagens op de wal stofvrij te beladen.

TBMA beladingsbalg

Veel van de pneumatische lossystemen van diverse cement carriers worden voorzien van beladingsbalgen van TBMA. De loscapaciteit van het lossysteem is voldoende groot om twee beladingsbalgen tegelijk in te zetten. Zo is een cement carrier van Novalgoma voorzien van een tandem-systeem. Beide beladingsbalgen, die op een vaste onderlinge afstand zijn opgehangen, hebben rokken om ook bakwagens stofarm te kunnen beladen. De balgen zijn voorzien van niveaumelders om het productniveau te kunnen volgen.

Volgsysteem

Dit volgsysteem is volledig geautomatiseerd om rekening te kunnen houden met diverse effecten tegelijk; het stijgen van het schip tijdens het lossen (omdat het schip lichter wordt) en het stijgen van het productniveau tijdens de belading. Bovendien wordt hiermee gecompenseerd voor niveauverschillen als gevolg van de getijdenwerking. Met de balgen kan een hoogteverschil worden overbrugd van 7 meter zodat onder alle omstandigheden een stofvrije overslag is gewaarborgd. De beladingsbalgen zijn voorzien van ontstoffingssystemen die het afgevangen cement weer in de hoofdstroom terugstorten, zodat geen materiaal verloren gaat.

Offshore Supplies Vessels

Het principe van pneumatische overslag is dermate interessant dat niet alleen cement carriers met dergelijke installaties worden uitgerust. Van Aalst levert ze bijvoorbeeld ook voor Offshore Supply Vessels (OSV’s) die cement afleveren bij boorplatforms in zee. De cement wordt gebruikt om de boorgaten zodanig te verstevigen dat ze niet instorten. OSV’s hebben een relatief klein laadvermogen zodat het mogelijk is om gebruik te maken van druktanks en deze met behulp van uitsluitend een overdruksysteem leeg te blazen (dus zonder gebruik te maken van vacuümtechnologie). De beperkte transportcapaciteit van deze schepen vormt geen bezwaar. De relatief korte trajecten vanuit de havens naar de boorplatforms maken het namelijk mogelijk om pendeldiensten te onderhouden.

WIE WIJ ZIJN

TBMA is gespecialiseerd in het ontwerpen en leveren van componenten en systemen voor het verwerken van bulkgoederen. Ons uitgebreid programma hoogwaardige apparatuur is geschikt voor het hanteren van poeders en korrels met bewezen betrouwbaarheid in de praktijk in diverse industrieën. De gekwalificeerde en ervaren TBMA-medewerkers kunnen uw verzoeken vertalen in de juiste uitvoering en toepassing van onze componenten. We zorgen ook voor het ontwerp en de uitvoering van complete projecten, waarbij we u een efficiënte, betrouwbare en duurzame oplossing voor uw proces bieden.

Hoe kunnen we u helpen?