Contact

sales@tbma.com +31 (0)252 37 50 68

Werkingsprincipe

Het ontwerp van de VRM menger is gebaseerd op het creëren van het 'multiple mass-flow' principe in het mengvat. Deze mass-flow wordt bereikt door het toepassen van een in een centrale buis geplaatste eenzijdige, gelagerde mengschroef. Het te mengen product wordt van onderaf in de mengschroef door de buis omhoog getransporteerd.

De mengbuis is voorzien van 1 of meer mengkoppen. Bij de eerste mengkop wordt een deel van het product via de openingen in de mengkop bij de neergaande productmassa gevoegd. Ditzelfde gebeurt bij de tweede en eventueel derde mengkop. De rest van het product wordt aan de bovenkant van de mengbuis uitgedragen.

In combinatie met de hoek van de mengkoppen en uitlaatconus ontstaan zo verschillende, separate mengzones, waardoor een zeer hoge verscheidenheid van mass-flow wordt verkregen. Hierdoor kan de VRM menger zonder meer worden ingezet voor het mengen c.q. homogeniseren van relatief kleine hoeveelheden van ca. 10-25 % van de totale mengtankcapaciteit.

Choke effect

Voor een optimale menging kan de mechanische mengschroef gecombineerd worden met een pneumatisch systeem waarbij gebruik gemaakt wordt van het zogenaamde 'Choke' effect. Hiervoor wordt in de bodem van de VRM menger een speciale fluïdisatieconus geplaatst, die gedoseerd lucht of innert gas toevoegt aan het aanwezige product. Het gefluïdiseerde product kan vervolgens eenvoudig door de mengbuis omhoog gewerkt worden.

De vullingsgraad van de mengschroef kan dan worden gecontroleerd door het regelen van de lucht- of gashoeveelheid: het mengproces is volledig te controleren door het vergroten of verkleinen van het 'choke' effect. De fluïdisatievoorziening wordt altijd gebruikt, ook ingeval absoluut niet-fluïdiseerbare producten worden verwerkt (zoals kunststof granulaten). Het bevordert namelijk de product-lift en vermindert de wandwrijving in de mengschroef, resulterend in een verwaarloosbare korrelbreuk en lager opgenomen vermogen.

Ook bij fluïdiseerbare producten wordt een kortere mengtijd verkregen. Deze combinatie zorgt voor een zeer efficiënte werking en een zeer hoog mengresultaat.

Samenstelling VRM menger

TBMA mixing

Kenmerken

 • Zeer korte mengtijd
 • Relatief laag energieverbruik
 • Geen segregatie
 • Grote mengcapaciteit
 • In te bouwen in bestaande silo's en hoppers
 • Tevens geschikt voor drogen, koelen en ontgassen
 • Capaciteiten van 500 tot 100.000 liter

Uitvoeringen en opties

 • Fluïdisatiebodem tegen brugvorming
 • Dosering van droge en warme lucht voor intensieve droging of voor het op een vereiste temperatuur houden van het product
 • Dosering van droge en koude lucht in de menger voor intensief koelen van product
 • Agglomeren of toevoegen van vloeibare stoffen tijdens het mengproces door het monteren van spuitnozzles in de menger
 • Eenvoudig, automatisch reinigen en drogen van de menger door het monteren van spuitnozzles in de mengschroef en mengvat
 • Verschillende mengkop-uitvoeringen, afhankelijk van de grootte van de menger en het type product

Industrieën

Benieuwd wanneer u bovenstaand systeem kunt gebruiken? Kijk dan bij onze selectie van industrieën voor de geschikte toepassing van dit systeem en van onze andere producten.

Zoekt u een meer specifieke industrie en/of toepassing? Wij gaan de uitdaging graag aan! Contact ons via sales@tbma.com.

WIE WIJ ZIJN

TBMA is gespecialiseerd in het ontwerpen en leveren van componenten en systemen voor het verwerken van bulkgoederen. Ons uitgebreid programma hoogwaardige apparatuur is geschikt voor het hanteren van poeders en korrels met bewezen betrouwbaarheid in de praktijk in diverse industrieën. De gekwalificeerde en ervaren TBMA-medewerkers kunnen uw verzoeken vertalen in de juiste uitvoering en toepassing van onze componenten. We zorgen ook voor het ontwerp en de uitvoering van complete projecten, waarbij we u een efficiënte, betrouwbare en duurzame oplossing voor uw proces bieden.

Hoe kunnen we u helpen?