Verticale menger/homogenisator Type VRM

verticale-mengerhomogenisator-type-vrm

De TBMA verticale menger Type VRM wordt toegepast voor het mengen c.q. homogeniseren van "free flowing" producten met verschillende korrelgrootten en stortgewichten.

Werkingsprincipe
Het ontwerp van de VRM menger is gebaseerd op het creëren van het “multiple mass-flow” principe in het mengvat. Deze “mass-flow” wordt bereikt door het toepassen van een, in een centrale buis geplaatste, eenzijdige gelagerde mengschroef. Het te mengen product wordt door de mengschroef, vanonder af, omhoog getransporteerd. De mengbuis is voorzien van 1 of meerdere mengkoppen. Bij de eerste mengkop wordt het getransporteerde product gedeeltelijk, via de openingen in de mengkop, bij de neergaande productmassa gevoegd. Dezelfde procedure vindt plaats bij de tweede en evt. derde mengkop. De rest van het product wordt aan de bovenkant van de mengbuis uitgedragen.

Door dit systeem, in combinatie met de hoek van de mengkoppen en uitlaatconus, ontstaan verschillende separate mengzones, waardoor een zeer hoge verscheidenheid van “mass-flow” wordt verkregen.
Door het toepassen van de mengkoppen kan de VRM menger zonder meer worden ingezet voor het mengen c.q. homogeniseren van
relatief kleine hoeveelheden van ca. 10-25% van de totale mengtank capaciteit.

VRM mengbuis met twee mengkoppen
 VRM mengbuis met twee mengkoppen

“Choke effect” voor een optimaal mengresultaat
Om een optimale menging verder te bevorderen kan men de mechanische mengschroef combineren met een pneumatisch systeem waarbij men gebruikt maakt van het zgn. “Choke” effect.
Hiertoe is, in de bodem van de VRM menger, een speciale fluïdisatie conus geplaatst welke lucht of innert gas, gedoseerd toevoegt aan het aanwezige product. Het gefluïdiseerde product zal vervolgens eenvoudig door de mengbuis verwerkt worden.

De vullingsgraad van de mengschroef kan zo worden gecontroleerd door het regelen van de lucht- of gashoeveelheid, m.a.w. het mengproces is volledig te controleren door het vergroten of verkleinen van het “Choke” effect. De fluïdisatie voorziening wordt altijd gebruikt, ook ingeval absoluut niet fluïdiseerbare producten worden verwerkt (zoals kunststof granulaten). Het bevordert normaal de product “Lift” en vermindert de wandwrijving in de mengschroef, resulterend in een verwaarloosbare korrelbreuk en lager opgenomen vermogen. Bij fluïdiseerbare producten wordt tevens een kortere mengtijd verkregen. Deze combinatie biedt een uiterst efficiënte werking en zeer hoog mengresultaat.

Installatie van twee VRM mengers voor het verwerken van fungicide Belangrijkste eigenschappen:
 • Zeer korte mengtijd
 • Relatief laag energieverbruik
 • Geen segregatie
 • Grote mengcapaciteit
 • In te bouwen in bestaande
  silo's en hoppers
 • Tevens geschikt voor drogen,
  koelen en ontgassen
 • Capaciteiten van 500 tot 100.000 ltr.

Samenstelling VRM menger
Samenstelling VRM menger

VRM menger uitvoeringen en opties
 • Fluidisatie bodem ter voorkoming van brugvorming
 • Dosering van droge/warme lucht voor intensieve productdroging of voor het op een vereiste temperatuur houden van het product
 • Dosering van droge, koude lucht in de menger voor intensief koelen van product dat te warm is
 • Agglomeren of toevoegen van vloeibare stoffen tijdens het mengproces, door het monteren van spuitnozzles in de menger
 • Eenvoudig, automatisch reinigen en drogen van de menger door het monteren van spuitnozzles in de mengschroef en mengvat
 • Verschillende mengkop uitvoeringen afhankelijk van grootte menger en het type product
 • Vanzelfsprekend is een combinatie van bovengenoemde opties mogelijk geheel naar klantspecificatie
Installatie van twee VRM mengers voor het verwerken van fungicide

Download folder VRM menger - Download folder VRM menger >>
Stuur TBMA een e-mail - Stuur TBMA een e-mail >>

<< Terug naar boven >>