Plastics manufacturer - Netherlands

plastics-manufacturer---netherlands
Customer : Plastics manufacturer
Location : Netherlands
Year : 2012
Product : Plastic granulaat
Type of installation : Vacuum transport en vulinstallatie
Scope of supply : Opslag, pneumatisch transport en Big-Bag vul en weeg installatie.
System capacity : Systeem 1: 800 kg/h
Systeem 2: 1500 kg/h
Systeem 3: 1500 kg/h
Systeem 4: 5000 kg/h
Capaciteit
vulsysteem:
tot 1500 kg/uur

 

Gereed product silos en opzaklijn
 

 Gereed product silos en opzaklijn 

 

 

 Project omvang TBMA:

 

 

  • 3 zuigboxen t.b.v. het vacuümtransport naar de extruders 
  • 3 dag silo’s incl. randapparatuur
  • 2 vacuümtransportsystemen richting de dag silo’s 
  • 3 opslag silo’s gereed product inclusief randapparatuur
  • Vacuümtransport naar de opzaklijnen
  • Big Bag vulstation voor afkeur materiaal     

Het productie proces
Grondstoffen worden geleverd in bulkwagens en geleegd in bestaande silo’s.  Materiaal wordt vanuit de opslagsilo’s naar de productiehal verplaatst via 4 x pneumatische transportlijnen. Elke silo is voorzien van een eigen vacuüm transportlijn. Twee van de lijnen zijn aangesloten op een eigen dagsilo terwijl de twee andere lijnen op één dagsilo aansluiten. Een bestaand slangwisselstation, gepositioneerd in de hoek van het productiegebouw, is opnieuw gebruikt. Hierdoor kan materiaal uit de opslagsilo’s ook worden ingezet voor een ander bestaand productiesysteem.


Twee nieuwe vacuümblowers worden ingezet om de nodige lucht verplaatsing op te wekken.


De dagsilo’s worden automatisch gevuld bij het bereiken van laagniveau.
De hoogniveau taster wordt dusdanig gepositioneerd dat de zuiglijn, bij het bereiken van hoogniveau, geleegd kan worden.


Product uit de dagsilo’s wordt getransporteerd naar een extruder d.m.v. zuigunits (levering derden). De dagsilo uitlaten zijn voorzien van een zogenoemde zuigbox.
Het is mogelijk om het product via een zuiglans naar 1 van de 2 extruders te transporteren. De benodigde bronsilo wordt geselecteerd via een slangwisselstation. De opzuigunits boven de extruders 1 en 2 zijn geleverd door derden en zijn voorzien van een aansluitleiding.


Beide extruders zijn voorzien van een verzameltrechter voor de geproduceerde granulaat. Het product van één extruder wordt getransporteerd naar gereed product opslagsilo’s door middel van vacuüm. Het product van de andere extruder wordt getransporteerd naar een grondstof opslagsilo. Bij het opstarten van de extruders kan het gemaakte product naar een big-bag vulstation getransporteerd worden. Zodra het product binnen specificatie is wordt omgeschakeld naar de gewenste opslagsilo.

 

 

 

 Opslagsilo voor half-fabricaat en big-bag vulstation voor afkeur product 

Gereed product wordt tevens naar de afvullijn getransporteerd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een transportlijn voorzien van een vacuümpomp. Een tandem zuigunit wordt boven de inlaat van de big-bag/Octabin/25 kg opzaklijn gemonteerd om de transportlucht te scheiden van het product. Door het ontwerp is het mogelijk om product continu te transporteren i.p.v. de traditionele batchgewijs methode. Het selecteren van het bronmateriaal wordt wederom via een slangwisselstation bereikt.

 

 

 

 

 

 

Klik hier voor meer informatie over big-bag vullen - Klik hier voor meer informatie over big-bag vullen>>
Stuur TBMA een e-mail! - Stuur TBMA een e-mail >>